Info

Županijski savez školskog sporta Zadarske županije
Marka Marulića 5, 23000 Zadar - Hrvatska
OIB: 44327231995

Branimir Peričić, predsjednik
Jadranka Duvančić, tajnica saveza

E-mail: info@skolski-sport-zz.com